Ruhát a ruhagyárból, CÉGET A CÉGGYÁRBÓL - nagykeráron!        

 AKCIÓ az első 50 megrendelőnek: ELTÖRÖLTÜK AZ ÁFÁT!   
  Cégalapítás teljes munkadíja   
   bruttó 20.000,- forint!  
          + fizetendő illeték és költségek tipikusan >>    Kft: 55.300,-  vagy  Bt: 32.000,- forint    
               Nincs más költség!           
Cégbejegyzés | Székhely és iroda | AKCIÓK | Könyvelés | Webes megoldások | Marketing támogatás | Kiegészítő szolgáltatások
Jogi nyilatkozat

1. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓJA

1.1. A Céggyár szolgáltatásait a Sorisco Magyarország (továbbiakban Szolgáltató), a Sorisco Csoport tagja nyújtja elsődlegesen közvetlenül a Sorisco Kft-n keresztül, de bizonyos részben bel- és külföldi partnerein keresztül. Utóbbi esetben leggyakrabban közvetített szolgáltatásként a Sorisco Kft. számlázza, de bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Sorisco Kft. kihagyásával, a partnerek közvetlenül nyújtják és számlázzák szolgáltatásaikat. Ilyenkor a Sorisco Kft. csupán az adott szolgáltatást nyújtó cég kereskedelmi képviselőjeként lép fel, az adott cég szolgáltatásának bemutatását vállalja, de a szolgáltatás nyújtásában nem vesz részt.
1.2. A www.ceggyar.hu internetes honlap üzemeltetője és felelős szolgáltatója a Sorisco Magyarország, mely nem azonos a Sorisco Kft-vel, hanem egy nemzetközi cégcsoport magyarországi tevékenységét takarja összefoglalóan.
1.3. A Céggyár név alatt nyújtott jogi szolgáltatásokat (így például cégalapítást, cégmódosítást és egyéb kapcsolódó jogi szolgáltatásokat) együttműködő ügyvédi iroda vagy ügyvédi irodák nyújtja/nyújtják. A Sorisco Kft. vagy bármely más a csoporthoz tartozó gazdasági társaság jogi, ügyvédi szolgáltatást nem végez. Ezen cégek tevékenységei - főleg - gazdasági, számviteli, üzletviteli, vállalkozásszervezési, valamint marketing és pénzügyi tanácsadásra, illetve adminisztratív tevékenységekre terjednek ki.

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Jelen oldal böngészésével Ön ráutaló magatartással tudomásul veszi a fentieket. Amennyiben ezt, vagy bármi más, az oldalon található információt vagy állítást nem fogad el, kérjük ne böngéssze oldalainkat és zárja be böngészője ezen ablakát!
2.2. Jelen oldal böngészésével Ön ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy saját szervereink, illetve esetlegesen partnereink szerverei a látogatási adatokat (IP cím, időpont, lekért oldal, stb) rögzítsék. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel, azok egyedül látogatóink szokásainak megismerését szolgálják.
2.3. A Sorisco Magyarország kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat, a Sorisco Csoporton kívüli harmadik félnek nem adja ki.
2.4. Jelen oldal böngészésével és az esetleges szerződéskötéssel Ön ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a így tudomásunkra jutott ügyféladatokat a Sorisco Csoporton belüli adatkezelés céljából továbbadjuk a Csoport más vállalatai számára.

3. A TÁJÉKOZTATÁSRÓL

3.1. A Sorisco Magyarország weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetén felelősséget vállalni. Fentebb leírt félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba irodánkkal. A Sorisco Magyarország weboldalairól linkek segítségével elérheto partnercégek weboldalain szereplő információkat társaságunk nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Sorisco Magyarország nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelo működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából vagy más hasonló okból ered.
3.2. Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Érdeklődő az interneten információt szerezhessen a Sorisco Magyarország létezéséről és működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében problámája megoldásához kellő tájékozottsággal bírva választhatja meg együttműködő partnerét.
3.3. A Sorisco Magyarország weblap tartalmának szerzői joga a Sorisco Magyarországot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.
3.4. A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

4. A SZERZŐI JOGOK VÉDELME

4.1. A Sorisco Magyarország weboldalainak tartalma a Sorisco Magyarország szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfeleloen a Sorisco Magyarország előzetes, írásos hozzájárulása szükséges a honlapok tartamának bármely módon történő felhasználásához.

5. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

5.1. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
5.2. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez vagyis a szó szerinti közléshez engedély kell!
5.3. Tilos a Sorisco Magyarország honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
5.4. Tilos a Sorisco Magyarország honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.
5.5. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

6. LINKEK ELHELYEZÉSE

6.1. A Sorisco Magyarország marketing osztálya örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a marketing osztályt értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 A Sorisco Magyarországtól interneten kezdeményezett vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

7.2. A Sorisco Magyarország semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.ceggyar.hu honlap akadálytalan működését és a vásárlás kezdeményezését;
- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

7.3. A Sorisco Magyarország semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges elírásokért. A honlapon található árak, leírások, ismertetők kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1 A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
8.2 A Sorisco Magyarország a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
8.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Sorisco Magyarországnak megengedett a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A megvalósuló vásárlások, szerződések esetében a Felek közötti megállapodás pontos részleteit, a jogokat és kötelezettségeket az adott szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza. Az ÁSZF-et az adott szolgáltatás nyújtója köteles a vevő részére átnyújtani annak kérése esetén.

A jelen helyen nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

A jelen Jogi nyilatkozat, valamint az ÁSZF-ek vonatkozásában fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát, így az egyes szerződésekben konkrétan nem szabályozott kérdésekben minden esetben a mindenkor aktuális ÁSZF és egyéb jognyilatkozat az irányadó.

Sorisco Magyarország
A mi célunk, az Ön sikere!

Bízunk benne, hogy mielőbb elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt is!


Cégbejegyzés, könyvelés és web hihetetlen áron!Cégalapítás teljes bruttó munkadíja már 20.000,- Ft-tól !!!

FIGYELEM!
Hamarosan megváltozhatnak az áraink! SIESSEN!
Könyvelés a legkedvezőbb árakon!

Alvó cégek számára 5.000,- Ft/hó

Éves ÁFA-bevallóknak 8.000,- Ft/hó
(24.000,- Ft/3hó) -tól!

Negyedéves ÁFA-bevallóknak
15.000,- Ft/hó
(45.000,- Ft/3hó) -tól!WEB szolgáltatások kirobbanó áron!

Domain bejegyzés és tárhely biztosítása 10.000,- Ft/év

Cége weblapjának elkészítése már 10.000,- Ft-tól!Figyelem!
A fenti rendkívül alacsony árakat kizárólag együttes megrendelés esetén (cégbejegyzési szolgáltatásunkkal együtt) és korlátozott ideig tudjuk garantálni!
(nettó árak)
Meglévő cégek részére:
Az Önök számára is nagyon kedvező, a piaci áraknál jóval alacsonyabb díjakat biztosítunk. Kérjük, nézzék meg az Önöknek szóló árlistánkat ide kattintva!


 | Elérhetőség | On-line cégalapítás | Jogi nyilatkozat | Partner rendszer | Letölthető árlisták |
A Céggyár szolgáltatásait a Sorisco Magyarország nyújtja